Biologisch melkveehouderijbedrijf

In 2000 is Hoeve Sonneclaer omgeschakeld naar de biologische melkveehouderij. Het bedrijf startte met een 30-tal melkkoeien. Inmiddels is de bedrijfsvoering flink veranderd. Naast de boerderij is een nieuwe serre stal gebouwd en worden er ongeveer 75 melkkoeien gehouden.


In de biologische melkveehouderij wordt minder krachtvoer per dier gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk voer en krachtvoer op het eigen bedrijf geproduceerd, waardoor de biologische kringloop gesloten blijft. Minimaal 60% van het krachtvoer moet biologisch zijn.

In het grasland wordt vaker gebruik gemaakt van klaver. Door het lage bemestingsniveau krijgt klaver meer kans zich te ontwikkelen. De voederkwaliteit van gras blijft zo op peil.


Op het bedrijf worden geen kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit geldt ook voor kunstmelk. Hetgebruik van antibiotica bij het droogzetten van koeien kan alleen op advies van een dierenarts.


Alle melk wordt verkocht onder het EKO-keurmerk. Alleen bedrijven die voldoen aan de normen die door Skal zijn bepaald komen krijgen het EKO-keurmerk. Vanaf het moment dat het bedrijf het EKO-keurmerk heeft, blijft Skal het bedrijf met onverwachte bezoeken controleren op het naleven van de normen. Biologische producten zijn herkenbaar aan het EKO-logo.


Een deel van de melk van Sonneclaer wordt gebruikt bij de ijsbereiding, maar het grootste deel gaat direct naar de zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialisten. Hier wordt de biologische melk verwerkt tot kaas en andere biologische zuivelproducten. U kunt de kaas kopen in de winkel van Rouveen Kaasspecialisten.

Naast ons biologisch bedrijf ligt de camping van Sonneclaer. U kunt tijdens het verblijf op onze boerderij op een laagdrempelige manier kennis maken met het biologisch bedrijf.